MIL-STD 810G

Vojenský standard MIL-STD-810 obsahuje širokou škálu testovacích procedur testy odolnosti vůči: vystavení vysokým a nízkým teplotám a teplotním šokům (jak  při provozu, tak i při skladování), déšť (včetně deště s větrem a mrznoucího deště), vlhkost, plísně, solnou mlhou pro testování odolnosti vůči rzi, vystavení písčitému a prašnému, výbušné atmosféře, rázům a vibracím při přepravě (tj. trojúhelníkové / sinusové / obdélníkového otřesy), vibracím při střelbě, a náhodným vibracím. Metody měříení MIL-STD-810 vytváří dojem o celkové pevnosti konstrukce systému. Přesto však existují určitá omezení vlastní laboratorním testů. Výsledky získané během laboratorních testů se mohou lišit od výsledků které lze získat za běžných provozních podmínek. V mnoha případech je možné, že vliv nebo vlivy vnějšího prostředí (jednotlivě nebo v i kombinaci), nesmí a nebo nemohou být simulovány v testovacích laboratořích. Z tohoto důvodu by uživatelé neměli předpokládat, že systém nebo součást, která prochází laboratorními zkouškami by také prošla testem mimo laboratorní podmínky.

 

Produkty splňující military standardy naleznete na www.nowatron.cz/cs/odolne-pc-military-tempest/military/

 

Plné znění MIL-STD-810G ke ztažení zde:

 

MIL-STD-810G.pdf
 

 

Nekteré z nejužívanějších testovacích metod MIL-STD 810G:
 

Vysoká teplota: MIL-STD 810G metoda 501.5
Tato testovací procedura zjišťuje stálost výpočetního výkonu počítače během působení vysokch teplot. Provozní zkouška se liší od testu úložného zařízení v tom, že je testována použitelnost konfigurace počítače při exponování vysokýmo teplotami

Nízká teplota: MIL-STD 810G metoda 502.5
Tato testovací procedura zjišťuje stálost výpočetního výkonu počítače během působení nízkých teplot. Provozní zkouška se liší od testu úložného zařízení v tom, že je testována použitelnost konfigurace počítače při exponování nízkými teplotami.

Teplotní šok: MIL-STD 810G metoda 503.5
Testy na teplotní šok zjišťuje, zda předmět vydrží náhlé změny v teplotě okolního prostředí, aniž by došlo k poškození zařízení nebo ke zhoršení jeho výkonu.

Test na teplotní šok má dva cíle. Zda-li testovaný předmět může být bezpečně provozován při teplotních výkyvech a zda-li splňuje požadavky na jeho výkon poté, co byl vystaven náhlé změně teploty okolního prostředí.
 

Déšť: MIL-STD 810G metoda 506.5
Testy odolnosti vůči dešti jsou prováděny pro stanovení odolnosti proti dešti a  dešti hnaným větrem.

Pád: MIL-STD 810G metoda 516.6

Testy volného pádu jsou prováděny s cílem zajistit, že zařízení vydrží poměrně časté, neopakující se otřesy a  přechodné vibrace ke kterým dochází při manipulaci, přepravě a behem standardního provozu.